Φυτώρια Ελιάς


Η σκέψη για την δημιουργία φυτωρίου ελιάς στα Γιαννιτσά Πέλλας ξεκίνησε από την παρατήρηση συστάδων αγρίων ελαιοδένδρων αυτοφυών στις νότιες πλαγιές του όρους Πάϊκου που συναντήσαμε σε ορειβατικές μας διαδρομές. Ήταν αλάνθαστο κριτήριο ότι η καλλιέργεια της ελιάς είναι δυνατή στην περιοχή. Επί εικοσαετία, με δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, με την εγκατάσταση μικρού ελαιώνα και τελικά του φυτωρίου, συμβάλαμε στην επέκταση της καλλιέργειας της ελιάς στον νομό. Έχουν ήδη κατασκευαστεί δύο ελαιουργεία για την επεξεργασία της παραγωγής..Διαθέτουμε μόνον ελληνικές ποικιλίες που είναι προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες από τους αρχαίους χρόνους. Για την παραγωγή λαδιού, η ποικιλία ‘Μεγάρων’ παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα: ικανοποιητική αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, εισέρχεται ταχύτερα στο στάδιο παραγωγής, παρενιαυτοφορεί ολιγώτερο και έχει μεγαλύτερη απόδοση σε λάδι.

Για την παραγωγή βρώσιμων ελιών διαθέτουμε την ποικιλία ‘Χαλκιδικής’. Η ποικιλία ‘Καλαμών’ την οποία έχουμε δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, έχει δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα.