Φυτώρια Βερικοκιάς


Στόχος μας είναι η ελληνική παραγωγή βερικόκου να αυξηθεί και να ανακτήσει την θέση που της αξίζει στις ελληνικές και ξένες αγορές, με την ανώτερη ποιότητα των καρπών των νέων μας ποικιλιών, την οποίαν ενισχύουν οι κλιματικές συνθήκες και η ηλιοφάνεια της χώρας μας.

H επιστημονική γνώση και η πολυετής εξειδίκευσή μας μας, σε ότι αφορά την καλλιέργεια και τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών μας, εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Έλληνα παραγωγό.

Οι ποικιλίες βερικοκιάς των ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ παρουσιάζουν κλιμάκωση στην εποχή ωρίμανσης, καλύπτοντας περίοδο ενός μηνός, από τα τα τέλη Μαϊου έως τα τέλη Ιουνίου. Όλες διακρίνονται για τα πολύ καλά χαρακτηριστικά τους.


Κάντε κλικ σε κάθε φωτογραφία ποικιλίας! Κάντε κλικ σε κάθε φωτογραφία ποικιλίας! Κάντε κλικ σε κάθε φωτογραφία ποικιλίας!


Οι πολύ πρώιμες ποικιλίες μας ωριμάζουν κατά το τελευταίο πενθήμερο του Μαϊου. Ο καρπός τους είναι εύγευστος, μεγάλος, συνεκτικός, ελκυστικός με κόκκινο επίχρωμα και κατάλληλος για τις εξαγωγές, σε μια περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχουν πολλά άλλα είδη φρούτων στην αγορά και ο ανταγωνισμός με άλλους καρπούς είναι μικρός. Δίνουν έτσι την δυνατότητα στον Έλληνα παραγωγό να πετύχει καλύτερες τιμές πώλησης και να αυξήσει το εισόδημά του.

Έναρξη ωρίμανσης, μέσο βάρος καρπού και ζάχαρα νέων εκλεκτών ελληνικών ποικιλιών βερικοκιάς (στην περιοχή Ν. Πέλλας).

Ποικιλίες Έναρξη ωρίμανσης Μέσο βάρος καρπού Ζάχαρα %
ΡΟΔΑΥΓΗ 28 Μαΐου 50,0g 14,2
ΘΥΕΛΛΑ 30 Μαΐου 55,0g 13,5
ΧΑΡΙΕΣΣΑ 2 Ιουνίου 74,0g 12,2
NΕΡΑΪΔΑ 9 Ιουνίου 61,7g 13,0
ΛΑΪΣ 16 Ιουνίου 76,5g 12,9
ΝΗΡΗΙΣ 26 Ιουνίου 99,0g 11,5


Σημειώνουμε για σύγκριση ότι οι ελληνικές ποικιλίες ‘Πρώιμο Τίρυνθος’ και ‘Μπεμπέκου’ ωριμάζουν στις 5 και 20 Ιουνίου αντίστοιχα. Οι δύο αυτές παλαιές ποικιλίες είναι πολύ ευπαθείς στην ίωση Sharka και πρέπει το συντομότερο να αντικατασταθούν, διότι οι οπωρώνες τους αποτελούν εστία μόλυνσης, διευκολύνουν τις μεταλλάξεις του ιού της Sharka (Plum Pox Virus), την εμφάνιση μολυσματικότερων φυλών του και απειλούν με προσβολή τις μέχρι τώρα ανθεκτικές ποικιλίες.