Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή δενδρυλλίων νέων ποικιλών βερικοκιάς, ανθεκτικών στην ίωση Sharka, από το 1998.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στον Έλληνα παραγωγό τις πρωτοδημιούργητες ανθεκτικές στη Sharka ποικιλίες βερικοκιάς, με καρπό άριστης ποιότητας, αυτογόνιμες, παραγωγικές και προσαρμοσμένες στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Οι νέες εκλεκτές ποικιλίες είναι μόνον ελληνικές, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας γενετικής βελτίωσης της βερικοκιάς που διεξάχθηκε στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Οι περισσότερες εξ αυτών καλλιεργούνται ήδη με επιτυχία σε πολλά μέρη της χώρας μας.

Τα Φυτώρια Βερικοκιάς Καραγιάννη έχουν έδρα τα Γιαννιτσά Πέλλας, μια περιοχή με δενδροκομική παράδοση καλλιέργειας των περισσοτέρων οπωροφόρων δένδρων.