Γνωριμία με την επιχείρηση

Τα Φυτώρια Καραγιάννη ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή δενδρυλλίων νέων ποικιλών βερικοκιάς, ανθεκτικών στην ίωση Sharka, από το 1998.


Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έχουν επιλεγεί από το 2013 και συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MARS αριθ. 613654-THEME (KBBE. 2013.1.4.07), που στοχεύει στη δημιουργία και άλλων ποικιλιών βερικοκιάς ανθεκτικών στην ίωση Σάρκα, με περισσότερα του ενός γονίδια ανθεκτικότητας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 κράτη με συντονιστή το INRA Γαλλίας. Τα αποτελέσματα και τα υβρίδια που θα επιλεγούν θα δημοσιοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες